Szkolenia w Centrum są objęte certyfikatem ISO 9001:2015 oraz Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

W naszym centrum, w cenie kursu z teorią (wykładami)
lub e-learningiem otrzymujecie Państwo:
  • możliwość zdobycia wszystkich uprawnień poprzez kategorie B oraz zawodowe C i E do C z wszystkimi badaniami lekarskimi i psychologicznymi do uprawnień ADR (przwóz towarów niebezpiecznych) i UNO (tzw nalewaki) oraz LPG, wszystko w jednym miejscu !!!
  • możliwość odbycia wszystkich niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych znizką w opłacie,
  • materiały (SPS - Systemu Profesjonalnego Szkolenia), podręcznik, i płytę z aktualnymi pytaniami (w cenie 59 zł za kpl.),
  •  wykłady z profesjonalnym wykładowcą (z uprawnieniami instruktora techniki jazdy, egzaminatora państwowego, z wykształceniem pedagogicznym. Na wykłady na kursach prawa jazdy można uczęszczać aż do opanowania materiału  GRATIS !!!
  • albo dostęp do e-lerningu (w niektórych rodzajach szkolenia - wybór),
  • jazdy bez limitu kilometrów takim samochodem jaki spotkacie na egzaminie w WORD-zie,
  • nieograniczoną możliwość ćwiczenia materiału szkoleniowego oraz również pytań takich samych jak na egzaminie na 20 stanowiskowej sali komputerowej dostępnej w godzinach pracy biura,możliwość brania udziału w zajęciach teoretycznych na prawo jazdy bez ograniczeń,
  • stałą opiekę kierownika kursu z możliwością codziennego kontaktu w BOK ośrodka,
  • możliwość opłat ratalnych  za kurs w czasie jego trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 300 zł za każdą kategorię przed badaniem lekarskim (zadatek) pozostała nalezność w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są  uzależnine od wykorzystania jazd.

 


CENA to całość opłaty za kurs.
U nas nie ma żadnych ukrytych opłat takich jak:
- opłata za egzamin wewnętrzny,
- opłata za wydanie świadectwa,
- opłata za dojazd i inne.

 

 

Wydruk pochodzi ze strony:
http://asmajer.pl/.1.szkolenia_w_centrum_sa_objete_certyfikatem_iso_9001_2015_oraz_akredytacje_kujawsko_pomorskiego_kuratora_oswiaty.html