Szkolenia
Kursy ADR
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
Nasze kursy i szkolenia
Kursy prawa jazdy
Kierowcy zawodowi
Kursy i szkolenia
Szkolenie instruktorów
Nauka jazdy, szkoła jazdy - Toruń AsMajer.pl - Kursy ADR
więcej zdjęć
Nauka jazdy, szkoła jazdy - Toruń AsMajer.pl - Kursy ADR

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR

 

Następny kurs rozpoczyna się:

27 lipca godz. 15:00 

 

  Rodzaje kursów

 

  Szkolenia ADR początkowe

 

Czas trwania szkolenia  Cena za szkolenie
1. zkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
24 godziny 500 zł
2.Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
16 godzin 350 zł
3.Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych  kl.1
8 godzin 450 zł
4.Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych  kl.7
8 godzin 450 zł

 

  Szkolenia ADR doskonalące

 

Czas trwania szkolenia  Cena za szkolenie
1. zkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
16 godziny 350 zł
2.Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
8 godzin 200 zł
3.Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych  kl.1
5 godzin do.uzg.
4.Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych  kl.7
5 godzin do uzg.

 

  Szkolenie zintegrowane

Obejmuje kurs podstawowy w ramach kursu początkowego lub doskonalącego prowadzone łącznie z kursem lub kursami specjalistycznymi

Staramy się zorganizować egzamin 1 do 3 dni po zakończeniu szkolenia

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:
– do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat,
– spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym,
– posiada ważne zaświadczenia ADR, w przypadku kierowcy, który chce przedłużyć uprawnienia.

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na kurs ADR

– dokument potwierdzający ukończone 21 lat,
– kserokopia prawa jazdy,
– kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach przedłużających uprawnienia,
– czytelnie wypełniony wniosek o udział w szkoleniu,
– dowód uiszczenia opłaty za kurs.

 

Więcej o szkoleniu ADR

Uprawnienia specjalistyczne, tj. cysterny, klasa 1, klasa 7 otrzymuje kierowca, który posiada uprawnienia podstawowe.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs ADR.

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Centrum Szkolenia MAJER w Toruniu przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie, uiszczeniu opłaty za wydanie zaświadczenia ADR Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcy międzynarodowe zaświadczenie ADR ważne przez okres 5 lat.

Kurs ADR początkowy podstawowy – jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs ADR doskonalący podstawowy – jeżeli kierowca przedłuża posiadane uprawnienia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. W celu przedłużenia zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm. ) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619).

 

Wszystkie nasze kursy prowadzone są systemem profesjonalnego szkolenia

 

Nasza sonda
Nasze kursy i szkolenia
Kursy prawa jazdy
Kierowcy zawodowi
Kursy i szkolenia
Szkolenie instruktorów
Nasza sonda
Zmieniliśmy Regulamin oraz Politykę Prywatności
Na stronie www.asmajer.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka Prywatności.