Szkolenia
Kursy dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy na kat.B i C
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
Nasze kursy i szkolenia
Kursy prawa jazdy
Kierowcy zawodowi
Kursy i szkolenia
Szkolenie instruktorów
Nauka jazdy, szkoła jazdy - Toruń AsMajer.pl - Kursy dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy na kat.B i C
Szkolimy instruktorów już od ponad 20 lat.
Większość instruktorów z Torunia w naszym centrum uzyskała uprawnienia.

 

Planowane rozpoczęcie kursu we wrześniu 2018 r.

 

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:
 • posiada prawo jazdy:
  kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat
 • przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • przedstawi orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu
    innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat na instruktora jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – sądowe
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 • kserokopie prawa jazdy
 • Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona wg poniższej tabe­li.
.   Nazwa przedmiotu liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1.   Psychologia 10  
2.   Metodyka nauczania 50  
3.   Prawo o ruchu drogowym 30  
4.   Technika Kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18  
5.   Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10  
6.   Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6  
7.   Technika i taktyka jazdy 2 5
8.   Praktyka instruktorska 4 50+30
9.  Razem 130 85

 

Cennik:
Cena za kurs na instruktora w  kat. B   - 3 000 zł
Cena za kurs na wykładowcę w kat. B   - 2 500 zł
Cena za kurs na instruktora w kat.C  -  

 

Nasza sonda
Nasze kursy i szkolenia
Kursy prawa jazdy
Kierowcy zawodowi
Kursy i szkolenia
Szkolenie instruktorów
Nasza sonda
Zmieniliśmy Regulamin oraz Politykę Prywatności
Na stronie www.asmajer.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka Prywatności.