WAŻNE KOMUNIKATY

WSZYSTKIE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE SĄ PROWADZONE Z ZACHOWANIEM PROCEDURY PRZECIW WIRUSOWI COVID-19

PROWADZIMY WYKŁADY METODĄ TRADYCYJNĄ, NA SALI WYKŁADOWEJ

Zajęcia metodą tradycyjną odbywają się w dwóch salach wykładowych, miejsca dla słuchaczy są rozmieszczone z zachowaniem zalecanych odstępów. Sale są stale przewietrzane za pomocą rekuperatora. Przed rozpoczęciem zajęć codziennie są ozonowane. Każdy słuchacz przed zajęciami ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

 Z POWODU PANDEMII PROPONUJEMY RÓWNIEŻ ODBYCIE SZKOLENIA W INNYCH FORMACH*:

  • Kurs „eksternistyczny” po samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu teoretycznego w WOR-dzie, praktyczna nauka jazdy w CENTRUM.
  • Kurs „eksternistyczny” po przygotowaniu się do egzaminu w CENTRUM jako wolny słuchacz, przystąpienie do egzaminu teoretycznego w WORD-dzie, praktyczna nauka jazdy w CENTRUM.

*- informacja w BOK-u

DLA WSZYSTKICH POJAZDÓW SZKOLENIOWYCH 

Wprowadzona została procedura bezpieczeństwa „COVID-19 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 1.0”. Zgodnie z procedurą pojazdy są codziennie ozonowane, przed każdą jazdą są odkażane i wymieniane są pokrowce na siedzenia, sprawdzane są też maseczki i rękawiczki ochronne. Codziennie przed jazdą jest sprawdzana temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.