Zapoznaj się z ofertą kursów równoległych i połączonych

CENY -KURS RÓWNOLEGŁY C+E/C
Kursy równoległe na kat. C+E/C Czas kursu Teoria Praktyka Cena
PODSTAWOWY wykłady tradycyjne ---- 20h 46h 4500,00zł
EKSPRESOWY do 6 tyg. 20h 46h +400,00zł
E-LERNINGOWY - teoria w domu ---- 20h 46h 4500,00zł
"EKSTERNISTYCZNY" ----   46h 4500,00zł
         
Opłaty niewliczone w cenę kursu:        
BADANIE LEKARSKIE NA KAT.C+E/C ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCHOLOG. NA KAT.C+E/C  ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA LEK. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCH. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
OPŁATA ZA EGZ. PAŃST. W WORD-ZIE  ----  ---- ---- 475,00zł
         
Opłaty dodatkowe:        
1h JAZDY NA KAT.C ---- ----  ---- 120,00zł
1h JAZDY NA KAT.E/C ---- ----  ---- 130,00zł

 

OPŁATA RATALNA ZA KURSY - w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 500 zł (zadatek) za każdą kategorię wpłata przed badaniem lekarskim, należność  w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi  klienta: tel.56 654 33 44  kom. 62 12345 00  lub mailem na: biuro@asmajer.pl

CENY -KURS POŁĄCZONY C+KWP
Kursy połączony na kat. C+KWP Czas kursu Teor. / Ćw. Praktyka Cena
POŁĄCZONY PODSTAWOWY C+KWP ---- 150h 30h 5200,00zł
POŁĄCZONY EKSPRESOWY C+KWP do 6 tyg. 150h 30h +400,00zł
         
Opłaty niewliczone w cenę kursu:        
BADANIE LEKARSKIE NA KAT.C+E/C ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCHOLOG. NA KAT.C+E/C  ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA LEK. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCH. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
OPŁATA ZA EGZ. PAŃST. W WORD-ZIE  ----  ---- ---- 230,00zł
         
Opłaty dodatkowe:        
1h JAZDY NA KAT.C ---- ----  ---- 120,00zł
EGZAMIN NA KWP PRZED KOMISJĄ POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ ---- ----  ---- 150,00zł

 

OPŁATA RATALNA ZA KURSY - w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 500 zł (zadatek) za każdą kategorię wpłata przed badaniem lekarskim, należność  w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi  klienta: tel.56 654 33 44  kom. 62 12345 00  lub mailem na: biuro@asmajer.pl

CENY -KURS POŁĄCZONY E/C+KWP
Kursy połączony na kat. E/C+/KWP Czas kursu Teor. / Ćw. Praktyka Cena
POŁĄCZONY PODSTAWOWY E/C+KWP ---- 130h 35h 5100,00zł
POŁĄCZONY EKSPRESOWY E/C+KWP do 6 tyg. 130h 35h +400,00zł
Opłaty niewliczone w cenę kursu:        
BADANIE LEKARSKIE NA KAT.C+E/C ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCHOLOG. NA KAT.C+E/C  ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA LEK. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCH. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
OPŁATA ZA EGZ. PAŃST. W WORD-ZIE  ----  ---- ---- 245,00zł
Opłaty dodatkowe:        
1h JAZDY NA KAT.E/C ---- ----  ---- 130,00zł
EGZAMIN NA KWP PRZED KOMISJĄ POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ ---- ----  ---- 150,00zł

 

OPŁATA RATALNA ZA KURSY - w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 500 zł (zadatek) za każdą kategorię wpłata przed badaniem lekarskim, należność  w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi  klienta: tel.56 654 33 44  kom. 62 12345 00  lub mailem na: biuro@asmajer.pl

CENY -KURS POŁĄCZONY C+E/C+KWP
Kursy połączony na kat. C+E/C+KWP Czas kursu Teor. / Ćw. Praktyka Cena
POŁĄCZONY PODSTAWOWYC+ E/C+KWP ---- 150h 55h 7000,00zł
POŁĄCZONY EKSPRESOWY C+E/C+KWP do 6 tyg. 150h 55h +400,00zł
Opłaty niewliczone w cenę kursu:        
BADANIE LEKARSKIE NA KAT.C+E/C ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCHOLOG. NA KAT.C+E/C  ---- ---- ---- 150,00zł
BADANIA LEK. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
BADANIA PSYCH. DO ZAW. KIEROWCY  ----  ---- ---- 150,00zł
OPŁATA ZA EGZ. PAŃST. W WORD-ZIE  ----  ---- ---- 475,00zł
Opłaty dodatkowe:        
1h JAZDY NA KAT.C ---- ----  ---- 120,00zł
1h JAZDY NA KAT.E/C ---- ---- ---- 130,00zł
EGZAMIN NA KWP PRZED KOMISJĄ POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ ---- ----  ---- 150,00zł

 

OPŁATA RATALNA ZA KURSY - w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 500 zł (zadatek) za każdą kategorię wpłata przed badaniem lekarskim, należność  w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi  klienta: tel.56 654 33 44  kom. 62 12345 00  lub mailem na: biuro@asmajer.pl

WSZYSTKIE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE SĄ PROWADZONE Z ZACHOWANIEM PROCEDURY PRZECIW WIRUSOWI COVID-19